جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موفقیت‌های بنیاد در زمینه های آموزشی، فرهنگی و ورزشی

موفقیت‌های آموزشی و فرهنگی

بخشی از موفقیت های اموزشی و فرهنگی کودکان و نوجوانان تحت پوشش

1 ـ راه‌يابي چند نفر از فرزندان به آموزش‌گاه‌هاي نمونه‌دولتي
2ـ كسب عنوان نمونه‌ي اردوهاي تنكابن
3 ـ قبولي چندين  نفر  از افراد تحت پوشش در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي 
4ـ كسب موفقيت فرزندان در 2 مرحله مسابقات قرآني نشريه‌ي بشارت 
5ـ كسب مقام اول استاني رشته‌ي صحت قرائت نماز دختران در جشنواره‌ي قرآن و عترت سازمان بهزيستي كشور
6ـ كسب مقام چهارم استاني قرائت قرآن دختران و صحت قرائت نماز و اذان پسران در جشنواره‌ي قرآن و عترت سازمان بهزيستي كشور
7ـ كسب مقام برتر مسابقه‌ي ادبي سازمان بهزيستي كشور
8ـ كسب مقام اول سرود و تأتر جشنواره‌ي سرود و تآتر منطقه‌ي يك كشور
9ـ كسب مقام اول نشريه‌ي غيرحرفه‌اي پرسش مهر در مرحله‌ي شهرستان و استان و راه‌يابي به مرحله‌ي كشوري
10ـ اجراي سرود گل محمدي به مناسبت سال پيامبر اعظم(ص) در اولين جشنواره‌ي فرهنگي‌ـ هنري فرزندان بهزيستي كشور در استان كرمان
11ـ اجراي سرود طي چند مرحله از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز كرمان
12ـ مطرح شدن گروه سرود بنياد و دعوت‌هاي متعدد جهت اجرا در مراسم‌ ملّي و مذهبي، همايش‌ها و جشنواره‌ها  در سطح شهرستان و استان 
13ـ كسب عناوين برتر پژوهشي در سطح شهرستان 
14ـ ارايه‌ي مقاله توسط دو نفر از فرزندان به كنگره‌ي بين‌المللي پيامبر اعظم (ص) در كرمان
15ـ موفقيت تحصيلي اكثريت دانش‌آموزان و برگزاري جشن موفقيت در مراكز با حضور هيأت مديره و نماينده‌ي هيأت امناء

موفقیت‌های ورزشی

بخشی از موفقیت های ورزشی کودکان و نوجوانان تحت پوشش

موفقیت های ورزشی:

1.    كسب مقام اوّل مسابقات فوتبال در سطح شهرستان
2.    كسب مقام دوم دو و ميداني دختران استان كرمان
3.    كسب مقام اوّل كشتي شهرستان
4.    كسب مقام دوم و سوم مسابقات چهارجانبه‌ي كشتي استان
5.    كسب مقام اوّل و دوم كونگ‌فوتوآ پسران شهرستان و استان
6.    كسب مقام اوّل و دوم دوميداني شهرستان و عضويت چند نفر از دختران در تيم دوميداني شهرستان و شركت در مسابقات دوميداني استان
7.    كسب مقام اوّل فوتسال دختران شهرستان و انتخاب چند نفر براي عضويت در تيم فوتسال شهرستان به منظور شركت در مسابقات ليگ استان 
8.    كسب مقام اوّل و دوم در چند دوره از مسابقات واليبال دختران شهرستان و انتخاب چند نفر براي عضويت در تيم واليبال شهرستان
9.    كسب مقام دوم تنيس روي ميز دختران (در چند دوره)
10.كسب مقام اوّل تنيس روي ميز پسران در مسابقات آموزشگاهي شهرستان 
11. حضور يكي از فرزندان در تيم فوتبال بهزيستي استان و راه‌يابي به مرحله‌ي كشوري
12. كسب مقام‌هاي برتر مسابقات شطرنج، تنيس، فوتبال و فوتسال بين محلات توسط پسران
13. عضويت يكي از دختران در تيم ميني‌واليبال شهرستان و شركت در مسابقات ميني واليبال آموزش و پرورش منوجان
15. انتخاب چند نفر از دختران براي مسابقات ايروبيك استان
16. كسب عنوان تنيسور نمونه پسر شهرستان
17. كسب عنوان برترين دروازه‌بان دختر شهرستان
18. كسب كاپ اخلاق جام نيكوكاري فوتسال پسران