جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نقطه آغاز حرکت

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

«… نقطه‌ی آغاز حركت، يكی از روزهای بهار ۱۳۷۹ بود. دو كودك بی‌پناه با موهای ژوليده و وضعی رقت‌آور در پمپ‌بنزين به گدايی مشغول بودند. دو كودك خردسال از لابه‌لای خودروهای سبك و سنگين می‌گذشتند و با التماس و خواهش پول طلب می‌كردند.
اين صحنه‌ها آن‌قدر تکان‌دهنده بود كه مرا به انديشه واداشت. به جستجو كه اين دو كودك معصوم از چه به اين كار روی آورده بودند.آيا پدر و مادر ندارند؟ والدينشان بيمارند يا گرفتار اعتياد شده‌اند؟ به‌زودی پاسخ خويش را يافتم. آن دو پدر و مادر داشتند اما پدر و مادری معتاد و بی‌مسئولیت.
خانه‌‌ی استيجاری آنان ويرانه‌ای بود كه فقر و تباهی در آن موج می‌زد و اين دو كودك معصوم نان‌آور اين خانه بودند…»
انديشه‌ی جداسازی اين كودكان، به تأسيس بنياد نيكوكاری و فرهنگی سيدالشهدا(ع) انجاميد و بنيادی بر پايه‌ی محبت، انسانيت و نيكوكاری پايه‌گذاری شد. بنيادی كه بنيانش بر عشق، صداقت، ايثار و خدمت به مظلوم‌ترين بندگان خدا بود؛ هرچند راه دشوار بود و «مقصد بس بعيد» اما بنياد كارش را با راه‌اندازی مركز آموزشی ـ فرهنگی امام حسن مجتبی(ع) در زمستان ۱۳۷۹ و مركز آموزشی ـ فرهنگی حضرت زهرا (س) در بهار ۱۳۸۱ آغاز كرد و در پرتو عنايات الهی و همراهی مردم نيكوكار و برخی مسؤولین به مجموعه‌ای پويا مبدل گشت.
رسالت بنياد در قبال افراد تحت پوشش و كودكان و نوجوانان آسيب‌ديده سنگين و بزرگ بود؛ لذا از همان ابتدا طی نشست‌های مختلف و با همفكری افراد صاحب‌نظر و كارآمد اصول كار مشخص شد؛ اصولی كه در طول بیش از دو دهه گذشته با عمل به آن‌ها تلاش شده تا فضايی امن، سالم، شاداب و لبريز از موفقيت برای فرزندان بنياد فراهم آيد. فضايی كه در آن زندگی و رشد كنند، از تفریحات سالم برخوردار شوند، نظر و عقيده‌ی خود را بيان کنند، در انجام امور مختلف مشاركت و همکاری نمایند و از سطحی از زندگی برخوردار شوند كه رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی‌شان تأمين گردد.

نقطه‌ی آغاز حركتِ نسیمِ مهر، يكی از روزهای بهار ۱۳۷۹ بود. دو كودک بی‌پناه با موهای ژوليده و وضعی رقت‌آور در پمپ‌بنزين به گدايی مشغول بودند. دو كودک خردسال از لابه‌لای خودروهای سبک و سنگين می‌گذشتند و با التماس و خواهش پول طلب می‌کردند.

اين صحنه‌ها آن‌قدر تکان‌دهنده بود كه مرا به انديشه واداشت. به جستجو كه اين دو كودک معصوم از چه به اين كار روی آورده بودند. آيا پدر و مادر ندارند؟ والدينشان بيمارند يا گرفتار اعتياد شده‌اند؟ به‌زودی پاسخ خويش را يافتم. آن دو پدر و مادر داشتند اما پدر و مادری معتاد و بی‌مسئولیت.

خانه‌‌ی استيجاری آنان ويرانه‌ای بود كه فقر و تباهی در آن موج می‌زد و اين دو كودک معصوم نان‌آور اين خانه بودند…

انديشه‌ی جداسازی اين كودكان، به تأسيس بنياد نيكوكاری و فرهنگی نسیم مهر | سيدالشهدا (ع) انجاميد و بنيادی بر پايه‌ی محبت، انسانيت و نيكوكاری پايه‌گذاری شد. بنيادی كه بنيانش بر عشق، صداقت، ايثار و خدمت به مظلوم‌ترين بندگان خدا بود؛ هرچند راه دشوار بود و «مقصد بس بعيد»