جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراکز شبه خانواده

بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهدا (نسیم مهر) با احداث دو مرکز نگه داری کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست فضا را برای بچه هایی که از نعمت داشتن پدر و مادر محروم اند یا در خانواده بسیار آسیب دیده هستند فراهم کرده است تا بتوانند در یک محیط امن رشد کنند، به مدرسه ببرند و در رشته ای که دوست دارند ادامه تحصیل بدهند. هر ساله تعدادی از این بچه ها ترخیص می شوند و یا توسط خانواده هایی به سرپرستی گرفته می شوند و هم چنین بچه هایی به مجموعه ما اضافه می شوند که تمامی کاراهای درمانی برای مثال کودک ممکن است بخاطر اعتیاد پدر مادر آلوده شده باشد.

ما در نسیم مهر تمام توان خود را به کار گرفته ایم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن این کار را که ارزشمندترین وظیفه انسانی هست را انجام دهد. شما می توانید به درخواست خود حامی مالی و معنوی این بچه های بااستعداد و بی بضاعت باشید و یا بعد از طی کردن پروسه کارهای اداری سرپرستی یک کودک (پسر یا دختر) را برعهده بگیرید.

بسیاری از بچه هایی که در مراکز نگه داری ما هستند بخاطر نبود پشتوانه مالی نمی توانند در رشته مورد علاقه خود تحصیل یا در زمینه ای که استعداد دارند فعالیت داشته باشند و ما امیدواریم بتوانیم با تقویت بازوی مالی خود از این بچه های معصوم و باهوش حمایت کنیم.