جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حلقه مهربانی

در بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهدا (نسیم مهر) برای هر بخش از طرح‌ها و برنامه‌های خود تیم مخصوص به آن موضوع رادارند که در قسمت زیرمجموعه‌ای از افراد و حوزه‌های فعالیت برای شما آورده شده است.

تیم همکاران کرمان

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت
زهره زیدآبادی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
مدیر داخلی
مریم امیراسماعیلی
کارشناسی
روانشناسی
کارشناس امور آموزشی
مرضیه کریم قاسمی
کارشناسی ارشد
اقتصاد - توسعه و برنامه‌ریزی
کارشناس امور اقتصادی
سعید خسرویان
دیپلم
کامپیوتر
کارشناس امور اجرایی

تیم خدمات مددکاری

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت
محبوبه یزدی‌زاده
کارشناسی
علوم تربیتی - مدیریت برنامه‌ریزی
مددکار مرکز پسرانه امام حسن (ع)
زینب جعفری
کارشناسی
علوم تربیتی - گرایش آموزش‌ و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی
مددکار مرکز دخترانه حضرت زهرا (ع)
مریم رحمانی
کارشناسی
کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - کودک
مددکار مرکز مثبت زندگی
مریم امیری نسب
کارشناسی
کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - کودک
مددکار مرکز مثبت زندگی
محبوبه پور تقی‌آبادی
کارشناسی
روانشناسی
مددکار مرکز مثبت زندگی
زهرا یوسفی
کارشناسی ارشد
جامعه‌شناسی
مددکار مرکز مثبت زندگی

تیم اداری و اجرایی

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت
حسین احمدی برهان آبادی
کارشناسی
مدیریت بازرگانی
مدیر داخلی دفتر راور
مهناز دانشور خالق آبادی
کارشناسی
مدیریت دولتی
مسئول امور اداری دفتر راور
صدیقه نخعی
کارشناسی
حسابداری
مسئول امور مالی
سمیه کمالی
کارشناسی
روانشناسی
مسئول فنی مرکز مثبت زندگی
فاطمه خیری راوری
کارشناسی
عمومی
مسئول فنی مرکز پسرانه امام حسن (ع)
ام الکوثر روحانی راوری
کارشناسی
روانشناسی
مسئول فنی مرکز پسرانه امام حسن (ع)
محمد جلال‌آبادی
دیپلم
ادبیات
کارپرداز دفتر راور
محمد استوار
دیپلم ابتدایی
---
خدمات

تیم سرپرستی کودکان

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت
محبوبه پورنخعی
کارشناسی
سطح دو حوزوی
مربی مرکز پسرانه امام حسن (ع)
زهرا روحانی
دیپلم
علوم تجربی
مربی مرکز پسرانه امام حسن (ع)
علیرضا مرادی
دیپلم
انسانی
مربی مرکز پسرانه امام حسن (ع)
معصومه رحمانی
دیپلم
علوم تجربی
مربی مرکز دخترانه حضرت زهرا (س)
نرگس شاه‌حسینی
کارشناسی
روانشناسی
مربی مرکز دخترانه حضرت زهرا (س)
حدیث یزدان پناه
کارشناسی
علوم اجتماعی - پژوهشگری
مربی مرکز دخترانه حضرت زهرا (س)
اکرم رستمی
کارشناسی
روانشناسی
مربی مرکز دخترانه حضرت زهرا (س)
زهرا دولت‌آبادی
سوم راهنمایی
---
مربی مرکز پسرانه امام حسن (ع)

تیم علمی و آموزشی

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت
فاطمه کمالی
کارشناسی
سطح دو حوزوی
کتابدار
عالیه هدایتی
کارشناسی
اقتصاد
مربی آموزشی
مریم مظفری نژاد
دیپلم
علوم تجربی
مربی فرهنگی

تیم مشاوره و روانشناسی

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت
مریم کمساری بنانی
کارشناسی
روانشناسی
روانشناس مرکز دخترانه حضرت زهرا (س)