جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سالروز تاسیس بنیاد

چهارم مهر 1402 مصادف با جشن 21 سالگی بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهدا (ع) است.

بنیادی که بنایش بر اعتماد، صداقت، نگاه علمی و آینده نگر به امور، حمایت از کودکان بی سرپرست و افراد دارای معلولیت و توسعه اقدامات موثر علمی و آموزشی در حوزه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی است. و اینک در آستانه بیست و دومین سال فعالیت این موسسه، زحمات ماندگار همکاران صدیق و تلاشگر و حمایت و همراهی همه مردم نوعدوست و خیرین نیک اندیش را ارج می نهیم و از همه کسانی که دل در گرو خدمت به محرومان و نیازمندان و آینده ای بهتر برای این سرزمین دارند دعوت می کنیم با رهنمود های ارزشمند و حمایت و همراهیبی دریغشان یاریگر خادمان این مجموعه باشند.

این حرکت با شما آغاز شد، با شما رشد کردیم و بالنده شدیم و با شما نیز تا فتح قله های سعادت و نیک بختی برای کودکان و نوجوانان محروم و نیازمند همراه خواهیم بود .

موفقیت ها و دستاورد های بزرگ این موسسه گوارایتان باد .

روابط عمومی بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهدا (ع) نسیم مهر

بازگشت به صفحه خبرها