سخن مدیرعامل

بـيا تا گل برافشـانيم و می در سـاغر اندازيم
فلك را سقف بگشاييم و طرحی نو دراندازيم

در جهان امروز سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن‌ها) يا تشكّل‌هاي غيردولتي (Non Government Organization) كه به اختصارNGO ناميده مي‌شوند در توسعه‌ي پايدار جوامع نقش مهم و اساسي ايفا مي‌كنند. اين سازمان‌ها پس از دولت و بخش خصوصي به عنوان سومين محور توسعه قلمداد مي‌شوند.

NGO/s  پديده‌اي مؤثر در عرصه‌ي مديريت و مشاركت اجتماعي هستند كه در جهت تحقق اهداف انسان‌دوستانه مانند افزايش و تقويت منافع تهي‌دستان و نيازمندان، كاهش فقر، رفع تبعيض، حفظ محيط زيست، كاهش آلام و دردهاي بشري و… به صورت تخصصي فعاليت مي‌كنند.

تجربه نشان مي‌دهد بسياري از اين سازمان‌ها به گونه‌اي شگفت‌آور موجبات تسهيل و تسريع در انجام امور و وظايفي را كه بر عهده گرفته‌اند، فراهم مي‌آورند.

اين سازمان‌هاي خودجوش و مردمي كه دامنه‌ي كاركرد آن‌ها فراتر از كاركنان و اعضاي خودشان مي‌باشد، قدرت زيادي در جلب مشاركت شهروندان در ابعاد مختلف دارند، از سويي هم به واسطه‌ي اعتمادسازي NGO/s ، اين امكان وجود دارد كه با حمايت‌هاي همه‌جانبه‌ي مردم مواجه شده و به موفقيت‌هاي بزرگ و چشمگير دست پيدا كنند.

بنياد نيكوكاري و فرهنگي سيد‌الشهداء عليه‌السلام شهرستان راور يكي از اين سازمان‌هاست كه در سال 1380 با انگيزه‌ي خدمت به محرومان ونيازمندان و كاهش معضلات و نابساماني‌هاي اجتماعي در يكي از شهرستان‌هاي نسبتاً محروم استان كرمان راه‌اندازي شده است.

تأسيس اين بنياد كه ريشه در آموزه‌هاي ديني و اخلاقی و اداي تكليف انساني در قبال ديگران دارد به عنوان گامي مهم و اساسي در جهت كاهش معضلات و نابساماني‌هاي فرهنگي و اجتماعي وپيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر و … قلمداد مي‌شود.

از سويي هم مي‌توان اقدامات اين بنياد را در راستاي تحقق مواد 32 و 39 پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك برشمرد كه مقرر مي‌دارد: «كشورها اقداماتي قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را به عمل خواهند آورد تا كودكان را در برابر استفاده‌ي غيرمجاز از داروهاي مخدر و روان‌گردان كه در اسناد بين‌المللي مربوطه توصيف شده‌اند، حمايت نمايند.»
هم‌چنين «كشورهاي عضو، كليه‌ي اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسماني و رواني و ادغام مجدّد اجتماعي كودكي كه قرباني هرگونه بي‌توجهي، بهره‌كشي، آزار، شكنجه يا ساير اشكال رفتار يا تنبيه بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، و يا مخاصمات مسلّحانه واقع شده است، تسريع گردد. بهبود و ادغام مجدّد مذكور بايد در محيطي صورت پذيرد كه تندرستي، عزّت‌نفس و منزلت كودك را تقويت مي‌كند.»
بر اين اساس بنياد تاكنون توانسته است با توفيق الهي و با كمك مردم نوع دوست و نيكوكار، برخي دستگاه‌هاي اجرايي به ویژه سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان و نیز تلاش بي‌وقفه‌ي كاركنان و دست‌اندركاران، اقدامات مؤثر و ارزشمندي را در جهت تحقق اين اهداف انسان‌دوستانه و رشد و اعتلاي فكري و فرهنگي كودكان و نوجوانان آسيب‌ديده يا در معرض آسيب بردارد. به اميد روزي كه هيچ كودكي در كوچه‌هاي بي‌كسي و غريبي سرگردان نماند و در تهاجم بادهاي مسموم، پناهي محكم و مطمئن همچون خانواده داشته باشد.