جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مسابقه نقاشی به مناسبت هفته جهانی شیر مادر

به پیشنهاد مرکز بهداشت شهرستان راور به مناسبت هفته جهانی شیر مادر در تاریخ 16 مرداد 93 برای تعداد 40 نفر از کودکان مقیم در مراکز شبه خانواده مسابقه نقاشی روی پارچه با موضوع فوق برگزار گردید.

در این راستا دکتر مزیدی ریاست محترم بیمارستان علی ابن ابیطالب به همراه کارشناسان مرکز بهداشت ضمن بازدید از فعالیت فرزندان جوایزی به رسم یادبود به آنها اهدا نمودند.

بازگشت به صفحه خبرها