جلسه هیات امنای بنیاد با حضور حداکثری اعضا در دی ماه 98 برگزار و مصوبات و برنامه های جدید تصویب شد. همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده بنیاد نیز خدمت اعضا ارائه شد.