جشن تولد فروردینی های بنیاد با حمایت خیرین و حامیان بنیادد برگزار شد.

در این مراسم برای 8 نفر از کودکان مراکز شبانه روزی نگهداری از کودکان متولد فروردین برگزار شد.

 

با تشکر از حامیان و خیرین عزیز، کسانی که تمایل دارند در ماه های آینده، حامی این مراسم باشند می توانند از طریق قسمت تماس با ما درخواست خود را اعلام کنند.