بانک ملت

Mellat Logo

بانک ملت یکی از حامیان بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهداست.

آدرس سایت بانک:

 

www.bankmellat.ir