عضویت در تشکل های ویژه نوجوانان و جوانان

 

كي از مهم‌ترين نيازهاي نوجوانان و جوانان تعلق به گروه است و عضويت در گروه‌ فرصتي براي بروز خلاقيت‌ها ، توانمندي‌ها، استعدادها و آمادگي لازم براي پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي است.
در حال حاضر بسياري از فرزندان بنياد بنا به علاقه در يكي از تشكل‌هاي زير عضو هستند:
- بسيج دانش‌آموزي و بسيج سازندگي
- شوراهاي دانش‌‌آموزي مدارس به انتخاب ساير دانش‌آموزان
-  هيأت‌هاي مذهبي و عزاداري
- گروه‌هاي هنري و سرود