فعالیت های فرهنگی تفریحی

 

نگاهی گذرا به برنامه های خانه های کودکان و نوجوانان

فعالیت های فرهنگی - تفریحی:

اردو نيز نقش مؤثري در غني‌سازي اوقات فراغت، بالا بردن روحيه‌ي نشاط و خلاقيت، تقويت حس مشاركت و مسئوليت‌پذيري و شناخت و پرورش استعدادهاي كودكان و نوجوانان دارد.
لذا بنياد با تدارك برنامه‌هاي مناسب و هدفمند، فرزندان را در قالب كاروان‌هاي تجربه‌آموزي به حركت درآورده تا با خلق لحظه‌هاي شاد، پيام‌هاي تربيتي و آموزنده‌ را در موقعيت‌هاي دلپذير به آن‌ها ارايه ‌دهد.
سفرنامه‌هايي كه پس از بازگشت از اردوها به رشته‌ي تحرير درآمده گوياي جذابيت و تأثيرگذاري شگرف اين اردوهاست.

اردوها و بازديدهاي گروهي با برنامه‌ريزي بنياد:
بخشی از اقدامات انجام شده در این زمینه:
اردوي زيارتي ـ سياحتي مشهد مقدس (پسران‌ـ‌تابستان 1381)
اردوي زيارتي ـ سياحتي طبس(بهار 1382)
اردوي علمي ـ آموزشي تهران(پسران ـ تابستان 1382)
اردوي علمي ـ تفريحي بافت( بهار 1383)
اردو ي زيارتي ـ سياحتي مشهد مقدس (تابستان 1383) 
اردوي فرهنگي ـ زيارتي و سياحتي شيراز( تابستان 1384)
اردو ي زيارتي ـ سياحتي مشهد مقدس (تابستان 1386)
اردو ي زيارتي ـ سياحتي قم، شمال و مشهد مقدس (تابستان 1387) 
اردوهاي يك روزه‌ي علمي يا تفريحي درون شهرستان و استان در طول سال
اردوها و بازديدهاي گروهي با برنامه‌ريزي سازمان بهزيستي:
اردوي فرهنگي ـ تفريحي تنكابن(كشوري ـ پسران ـ بهار 1382)  
اردوي فرهنگي ـ تفريحي تنكابن ( كشوري ـ دختران‌ ـ بهار 1384)
اردوي فرهنگي ـ تفريحي بابلسر(كشوري ـ پسران ـ تابستان 1384)
اردوي تهران (كشوري ـ نمايندگان مراكز ـ 1385)