فعالیت های ورزشی

 

نگاهی گذرا به برنامه های خانه های کودکان و نوجوانان

فعالیت های ورزشی:

جوان و نوجوان مي‌خواهد پويا باشد و حركت كند، سالم و سازنده، با نشاط و پراميد باشد و ماييم كه بايد حركت كنيم تا ميدان حركت و تلاش آنان فراهم شود.
بر اين اساس، بنياد تا كنون توانسته است با بهره‌گيري از وجود مربيان توانا و علاقه‌مند، فرصت بسيار مناسبي براي شكوفايي استعدادهاي ورزشي اين عزيزان فراهم كند. به گونه‌اي كه بسياري از فرزندان  به عنوان بهترين‌هاي ورزش‌هاي آموزشگاهي شهرستان محسوب مي‌شوند و شرايط مطلوبي براي شركت برخي از آنان در ورزش‌هاي قهرماني نيز فراهم شده است.
تشكيل تيم‌هاي فوتبال، فوتسال، تنيس، شطرنج، واليبال و شركت در مسابقات شهرستان و استان؛
حضور فعال در تيم‌هاي ورزشي مدارس و شركت در مسابقات آموزشگاهي شهرستان و استان؛
برگزاري جام نيكوكاري فوتسال در سطح شهرستان در سال 1384؛
برگزاري مسابقات شطرنج، تنيس، فوتسال، فوتبال و دو استقامت در سطح شهرستان؛
شركت فعال در مسابقات ورزشي آزاد در سطح شهرستان؛
پرورش چند تن از فرزندان در ورزش‌هاي انفرادي بدن سازي، دارت، كشتي، كاراته، ووشو و كنگ‌فو و شركت فعال در مسابقات شهرستان و استان.