فعالیت های علمی و آموزشی

 

نگاهی گذرا به برنامه های خانه های کودکان و نوجوانان

فعالیت های علمی و آموزشی:

در مكتب بنياد درس اعتماد به نفس و باور كردن گوهر وجودي با روش‌هاي متفاوتي تدريس مي‌شود و فرزندان بنياد مي‌آموزند براي رسيدن به موقعيت‌هاي افتخارآميز بايد تمام همت خود را به كار بندند. 
آثار و نتايج به دست آمده در اين بخش نيز مطلوب و رضايت بخش است:
برگزاري يك دوره‌ي آزمايشي انجمن حمايت از استعداد‌هاي درخشان با شناسايي نخبه‌هاي مدارس راور؛
برگزاري دوره‌ي علمي و عملي زمين شناسي؛
برگزاري كارگاه‌هاي بهره‌وري، كيت سازي ـ امداد و كمك‌هاي اوليه؛
آموزش نجوم؛
انجام فعاليت‌هاي ساده‌ي پژوهشي و تحقيقاتي؛
كار با كيت‌هاي آموزشي اهدايي يكي از هم‌وطنان علاقه‌مند از كشور آلمان؛
برگزاري دوره‌هاي آموزش كامپيوتر؛
شركت فعال و همه ساله‌ي فرزندان در مسابقات پرسش مهر رياست جمهوري؛
شركت در دوره‌ي خبرنگاري باشگاه خبرنگاران جوان؛
برگزاري دوره‌ي آموزشي ـ تربيتي نور توسط كارشناسان توانمند ديني؛
اجراي طرح ترنم به منظور ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني؛
اجراي طرح خطيب كوچك در راستاي اهداف كلام زيبا.