اصول حاکم بر مراکز شبانه روزی خانه های کودکان و نوجوانان

 

g14اصول حاکم بر مراکز شبانه روزی خانه های کودکان و نوجوانان

1- اصل توجه به نيازهاي معنوي و تقويت بُعد اعتقادي و مذهبي فرزندان
2- اصل توجه به غني‌سازي اوقات فراغت
3- اصل توجه به فعاليت‌هاي جايگزين شامل فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، تفريحي، ورزشي، علمي، آموزشي و عضويت در تشكّل‌هاي ويژه نوجوانان و جوانان
4- اصل بهره‌گيري از مشاركت كودكان و نوجوانان در اجراي برنامه‌ها با درگير كار نمودن، ياري‌دادن و تقويت روحيه‌ي مسؤوليت‌پذيري فرزندان
5- اصل بهره‌گيري از فناوري آموزشي در فعاليت‌ها
6- اصل ارتباط مستمر با افراد تحت پوشش و حمايت تحصيلي و شغلي از آنان
7- اصل آموزش مستمر كاركنان به منظور تربيت نيروهاي انساني توانمند؛ اين كار با دعوت از كارشناسان، تهيه‌ي كتاب‌ها و نشريات تخصصی، برپايي كارگاه‌ها و جلسات آموزشي، علمي، عملي و بهره‌گيري از تكنيك ‌هاي خلاق مانند بارش فكري انجام مي‌گيرد.
8- اصل معرفي الگوهاي شايسته‌ي رفتاري به كودكان و نوجوانان. اين كار با دعوت از افراد موفق و صاحب نام  در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري، اجتماعي، ديني و شخصيت‌هاي علمي بين‌المللي انجام مي‌گيرد.