آشنایی با هیات مدیره

 

آشنایی با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره:


رئیس هیات مدیره:


ماشاالله کاربخش راوری، متولد 1346، به شماره ملی 3219824846، معلم بازنشسته و استاد دانشگاه،

اهم فعالیت های اجرایی:

ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان راور

ریاست اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

دو دوره ریاست شورای اسلامی شهر راور

و ...


مدیرعامل:


رحمت الله مظفری نژاد راوری، به شماره ملی 3219724035، دبیر بازنشسته

اهم فعالیت های اجرایی:

عضو و ریاست شورای اسلامی شهر راور

ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان راور