اردوی یک روزه ماهان و جوپار

 

اردوی یک روزه تفریحی و زیارتی فرزندان مراکز شبه خانواده وابسته به بنیاد در بخش های ماهان و جوپار کرمان در تاریخ 20 اردیبهشت 97 برگزار گردید.

فرزندان ابتدا در جوپار به زیارت امام زاده حسین (ع) رفته و پس از آن در شهر ماهان به سیاحت و بازدید از باغ شاهزاده و مقبره شاه نعمت الله ولی رفتند و از طبیعت بکر این منطقه استفاده نمودند.

ordo51ordo52ordo53ordo54