شروع تعمیرات جزئی

52005ایمن‌سازی سقف، رنگ‌آمیزی در خانه کودک و نوجوان حضرت زهرا(س) دستور کار فروردین سال 94 مسئولین بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهداء(ع) قرار گرفت تا فضای مناسب برای رشد و پیشرفت کودکان و نوجوانان این خانه فراهم شود.52006